Mentaliseringsbaseret Lederuddannelse

Prisen for deltagelse i Mentaliseringsbaseret Lederuddannelse (MBL) er 49.500 kr.

Tilmelding er økonomisk bindende og gældende, når betaling er modtaget. Betalingen sker forud for uddannelsen eller i to rater, rate 1 ved tilmelding og rate 2 senest ultimo jan. det følgende år.

Dette indebærer, at man, hvis man stopper uddannelsen undervejs, hæfter for betaling for hele forløbet. Ved framelding efter optagelse inden uddannelsens start pålægges et administrationsgebyr på 2.500 kr. 

Prisen dækker undervisningsudgifter, forplejning på kursusdage samt overnatning i forbindelse med internat.

Forudsat at man har deltaget aktivt i uddannelsens elementer, modtager man et certifikat som bevis for deltagelse.

PRIVAT

ARBEJDEUDDANNELSE

ERFARING

FORVENTNINGER

BETALING

Betaler selvArbejdsgiver betalerDIT KENDSKAB TIL UDDANNELSEN

Hvordan har du fået kendskab til uddannelsen (sæt gerne flere krydser)?
Uddannelsens folderVia IGAs hjemmesideVia mailinglisteGennem kolleger eller bekendteAnnonce i fagblad eller dagspresseVia de sociale medierPå anden vis