VELKOMMEN TIL DIPLO

Organisationspsykologisk diplomlederuddannelse

VELKOMMEN TIL DIPLO

Organisations
psykologisk diplomleder
uddannelse

Til dig, der ønsker at udvikle en personligt integreret indsigt i at være leder med det særlige perspektiv, som psykodynamikkens teorier tilbyder. Ved at deltage i vores 2-årige organisationspsykologiske uddannelser OPU, kan du få godkendt 30 af de 60 ECTS point en diplomlederuddannelse kræver.

Læs mere
01

HVAD ER DIPLO?

DIPLO er en 60 ECTS organisationspsykologisk diplomlederuddannelse for dig, der ønsker at udvikle en personligt integreret indsigt i at være leder med det særlige perspektiv som psykodynamikkens teorier tilbyder.

02

HVORFOR DIPLO?

Uanset om du allerede er leder eller har tanker om at gå i den retning, så får du nu muligheden for at udvikle en personligt integreret indsigt i at være leder med det særlige perspektiv som psykodynamikkens teorier tilbyder.

03

HVAD LÆRER DU?

Vi tilbyder dig nu et helt nyudviklet uddannelsesforløb, hvor du, såfremt du vælger at gå til eksamen og samlet opnår 60 ECTS-point, afslutter med titlen Diplomleder (Ledelse i et psykodynamisk systemteoretisk perspektiv).

BAG OM DIPLO

Uddannelsen er opbygget af moduler, der alle er på diplomniveau (professionsbachelor). Du kan vælge enkelte moduler som enkeltstående læringsrum eller du kan kombinere dem med andre traditionelle diplomledermoduler, som du enten er i gang med eller påtænker at gennemføre. Du vil på sigt kunne gennemføre en hel samlet Diplomlederuddannelse (moduler og et afgangsprojekt) med psykodynamisk systemteori som perspektiv

Uddannelsen sigter mod at give deltagerne en øget indsigt i psykologiske processer i og mellem individer, grupper og organisation, og i forskellige roller og rollekonflikter, der kan være i en organisation.

Udover en teoretisk tilgang og forståelse, får du som deltager en indsigt i din autoritetsudøvelse og dine roller og andel i psykologiske processer, f.eks.:

  • Hvilke personlige vanskeligheder er der knyttet til din rolle?
  • Hvilke problemer er der forbundet med det at skulle udøve autoritet, delegere autoritet og respektere andres autoritet?

Du kan få en personligt integreret forståelse for, hvordan du kan bruge dine personlige ressourcer i de roller, du har i organisatoriske sammenhænge.

Under uddannelsesforløbet kan du udvikle konkrete færdigheder i at analysere psykologiske processer og intervenere i forhold til dem. Det kan bl.a. gøre dig bedre til at bistå og lede grupper og organisationer i udvikling, forandring eller fastlåste mønstre.

Øvrige uddannelser

Organisationspsykologisk uddannelse (OPU)

Læs mere om opu

Mentaliseringsbaseret Ledelse (MBL)

LÆS MERE OM MBL

Organisationspsykologisk Diplomlederuddannelse (DIPLO)

LÆS MERE OM DIPLO