Om institut for gruppeanalyse i københavn


Birgitte Bonnerup
OPU, OPU INTRO


Ulla Beck
mbl, opu


HELLE KNUDSEN
GAS


HELENE KRASNIK
GAU


Peter Koefoed
OPU Fortsat, MBL


Hanne Larsson
GAU


Dorte Sandager
OPU, OPU FORTSAT


STEEN VISHOLM
OPU


MARIANNE MALM
GAU


Lars Bo Jørgensen
GAU


Karin Kell Nielsen
OPU, OPU INTRO


TORBEN HEINSKOU
MBL, opu

bestyrelsen ved institut for gruppeanalyse i københavn


anne lindhardt

læs cv


BENT AAGE JØRGENSEN

læs cv


MARIANNE MALM


Dorte Sandager

læs cv


Karin Kell Nielsen

læs cv


Hanne Larsson

læs cv


TORBEN HEINSKOU

læs cv


Lars Bo Jørgensen

læs cv


Peter Koefoed

læs cv

IGA-KBH: Professionel faglighed gennem 40 år

Gennem 40 år har IGA-KBH sammensat og tilbudt en række professionelle uddannelsesprogrammer, der tager udgangspunkt i grupper i både behandlingsmæssige- og organisatoriske sammenhænge. Denne udvikling har i høj grad været med til at udbrede kendskabet til den gruppeanalytiske teori og metode.

Vedtægter for Institut for gruppeanalyse

Med gruppen som omdrejningspunkt:

Grupper indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle samfund. Kendskab til gruppeanalyse og psykodynamiske og systemteoretiske organisatoriske gruppeprocesser er derfor anvendelig i alle sammenhænge, hvor der arbejdes i grupper og med grupper. Store som små: i undervisning, i organisationer og i gruppeterapi – også inden for andre teoretiske rammer.

Terapi i grupper (GAU): Gruppeanalyse er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode, der anvender gruppeprocessen og gruppedynamikken som det medium, hvorfra forandringer i individet skabes. Den har sit udspring under og efter 2. verdenskrig og blev i starten anvendt overfor soldater med ”krigsneuroser”, men har siden fået en bred anvendelse overfor en lang række psykiske lidelser og udviklingsproblemer.

Psykodynamisk arbejde med grupper tager udgangspunkt i mennesket som socialt individ og undersøger og arbejder med individet i udveksling med dets omgivelser såvel i den mere intime terapigruppe som i den bredere sociale kontekst. Gruppeanalyse er anvendelig over for en lang række problemstillinger. Gruppen bliver en form for laboratorium, hvor kommunikation og interpersonelle relationer undersøges og nye handlemønstre kan afprøves.

I gruppeanalysen arbejdes dels med den enkeltes problemstillinger dels med gruppens betydning som helhed.  

Organisationspsykologisk forståelse og intervention (OPU):

Organisationer er opgaveløsende fællesskaber med alt, hvad det indebærer: rationelle og irrationelle processer, bevidste og ubevidste processer, samarbejde, rivalisering. 

Lederskab, grænser, autoritet og roller er nogle af de centrale begreber, som OPU bygger på og udvikler hos den enkelte. Uddannelserne er oplevelsesbaserede og giver kendskab til gruppeprocesser og til egen rolle i gruppeprocesser, ”to think under fire”, til at forstå og intervenere i organisationer og håndtere gruppedynamiske processer i organisationer.