VELKOMMEN TIL MBL

Mentaliseringsbaseret lederuddannelse

VELKOMMEN TIL MBL

Mentaliserings
baseret lederuddannelse

Når Mentalisering og Psykodynamisk systemteori kombineres, opstår der et stærkt teoretisk og praksisorienteret koncept, der øger din ledelseskapacitet med særligt blik på samspillet mellem opgave, roller  og relationer.

Kontakt os
01

HVAD ER MBL?

MBL, der kombinerer mentalisering og psykodynamisk systemteori, er en lederuddannelse for dig, der har brug for en stærk faglig ballast til ledelse af og i organisationer/institutioner.

02

HVORDAN MBL?

Vekslen mellem forelæsninger, øvelser, rolleanalyse, gruppearbejde, intergruppe, storgruppe og mentaliseringstræning. Supervision og personlig mentaliseringstræning i grupper med 6 deltagere og en konsulent. I mentaliseringstræningen arbejdes med arousalregulering, tillidsopbygning, emotionel validering og perspektivskift ud fra hændelser med mentaliseringssvigt fra din hverdag og hændelser, der opstår i gruppen.

03

HVAD LÆRER DU?

Du lærer at kombinere viden og praksis fra gruppeanalyse, psykodynamisk organisationspsykologi, systemteori og mentaliseringsteori. Formålet er at træne din mentaliserende evne så du kan fremme mentalisering i din hjemorganisation med fokus på hovedopgaven, roller og relationer 

Morgendagens ledere uddannes i dag

Center for Miljøterapi og Institut for Gruppeanalyse udbyder sammen for andet år i træk den første professionelle lederuddannelse, der bygger på organisationspsykologiske og systemteoretiske principper, set gennem den mentaliseringsbaserede forståelse. 

Uddannelsen er om muligt endnu mere relevant nu efter coronakrisen, som har lært os betydningen ledelse, tillid, mentaliserende  kommunikation, sociale fællesskaber  samt tværfagligt og tværsektorelt samarbejde.

Målgruppe

Uddannelsen har relevans for videbegærlige og handlingsorienterede ledere, fagspecialister, nøglemedarbejdere og konsulenter både i private og offentlige organisationer.

Deltagerne på første hold var hovedsageligt ledere og mellemledere i sundheds-, skole-og socialvæsen, dvs på behandlingsinstitutioner, i uddannelsesinstitutioner  samt i offentlige systemer, der samarbejder med behandlingsinstitutioner.

Evalueringerne af det første forløb var meget positive, og det er blevet klart for os, at uddannelsen sigter bredt til professionelle inden for alle sektorer, der vil udføre hovedopgaven så godt som muligt og ser vejen dertil som inddragelse af såvel kunders/ klienters/borgeres som medarbejderes, samarbejdspartneres samt klodens perspektiv .

  • Er du interesseret i at supplere dine ledelseskompetencer fra kognitive teorier og adfærdsdesign med noget mere dybtgående?
  • Er du optaget af psykodynamisk tænkning og praksis og vil gerne udvikle dig i en mentaliseringsbaseret retning?
  • Er du grebet af mentaliseringsbaseret terapi og behandling, men ønsker at blive bedre til at varetage ledelse og udvikling af teams, organisationer og institutioner i en kompleks kontekst?
  • Er du villig til at lade dine egne blinde pletter konfrontere med andre perspektiver?

Hvis du kan svare ja til mindst 1 af disse spørgsmål er MBL noget for dig!

Uddannelsen kan ses som overbygning på det CMT’s øvrige uddannelser, ligesom den kan fungere som introduktion til IGAs terapeutiske og organisationspsykologiske uddannelser.

Moduler i overskrifter

Uddannelsen består af tre internater af 2 dages varighed og af 4 enkelte uddannelsesdage fra 9.30 – 1630. De enkelte uddannelsesdage vil have ens struktur der rummer teorioplæg, supervision, personlig mentaliseringgruppe og stor refleksionsgruppe.

MODUL 1+2, Internat
Det teoretiske fundament: Psykodynamisk systemteori og mentalisering

MODUL 3
Konteksten og dens betydning for mentalisering

MODUL 4
Organisationskultur: Arbejdet med en undersøgende og mentaliserende kultur

MODUL 5+6, Internat
Gruppedynamik: Mentalisering i og mellem grupper. Intergruppeøvelse

MODUL 7
Organisationsudvikling: Mentalisering som vejen til resiliens, samarbejde og konfliktløsning

MODUL 8
Netværksanalyse: Mentaliserende relationer i netværket

MODUL 9+10, Internat
Effekt: Implementering af mentaliseringsbaseret forandring i din egen organisation

Tilmelding

Undervisere

Ulla Charlotte Beck Cand. mag i statskundskab og psykologi. Efteruddannet inden for organisationspsykologi, psykoanalytisk gruppeterapi, mentalisering, pædagogik samt administration og ledelse. Arbejdet med organisationspsykologi siden 1982 og egen konsulentvirksomhed siden 1988. Lærer på organisationspsykologisk uddannelse OPU på Institut for Gruppeanalyse IGA, ekstern lektor på MPO/ Roskilde Universitet. Forfatter til flere organisationspsykologiske bøger og artikler. 

Torben Heinskou Speciallæge i psykiatri. Godkendt som specialiseret psykoterapeut og supervisor (Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening) og i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) (Institut for Mentalisering). Overlæge i Psykiatrien, Region Sjælland. Censor ved Københavns Universitet. Freelancepraksis/-konsulent. Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi (GAPU) og Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) ved Institut for Gruppeanalyse. Lærer på OPU.

Peter Koefoed, Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds-og organisationspsykologi. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved uddannelser i gruppeanalyse, organisationspsykologi og mentaliseringsbaseret terapi. Mangeårig ledelseserfaring og terapeutisk erfaring fra behandlingspsykiatrien. I eget firma psykoterapeutiske, organisationspsykologiske og uddannelsesopgaver (bl.a. i  Mentaliseringsbaseret psyko-og miljøterapi)

Kursusdage

2021: 28-29 /10, 19/11, 8/12
2022: 25-26/1, 4/3, 18/3, 21-22/4

I alt 10 uddannelsesdage fordelt over syv gange. Hver dag 9.30-16.30. Obs – de to første dage afholdes samtidig på internat, samt i januar og april 2022.


Dato og tid: 28.10.21 – 22.04.22 (i alt 10 kursusdage fordelt over syv gange)
Sted: Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Pris: 49.500 kr. per deltager for alle 10 dage – tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation:

Betaling for uddannelsen falder i to rater:

– Rate 1 på 24.750 kr. faktureres ved tilmelding og tilmelding er gældende, når beløbet er modtaget.
– Rate 2 på 24.750 kr. faktureres og betales ultimo januar 2022.

Tilmeldingsfrist: 15.08.2021

OBS: MBL optager på dette hold højst 18 deltagere, så vi anbefaler hurtig tilmelding.

 

Øvrige uddannelser

Organisationspsykologisk uddannelse (OPU)

Læs mere om opu

Mentaliseringsbaseret Ledelse (MBL)

LÆS MERE OM MBL

Organisationspsykologisk Diplomlederuddannelse (DIPLO)

LÆS MERE OM DIPLO