VELKOMMEN TIL MBL

Mentaliseringsbaseret lederuddannelse

VELKOMMEN TIL MBL

Mentaliserings
baseret lederuddannelse

Når Mentalisering og Psykodynamisk systemteori kombineres, opstår der et stærkt teoretisk og praksisorienteret koncept, der øger din ledelseskapacitet med særligt blik på samspillet mellem opgave, roller  og relationer.

SE KURSUSPROGRAM Ansøg nu
01

HVAD ER MBL?

MBL, der kombinerer mentalisering og psykodynamisk systemteori, er en lederuddannelse for dig, der har brug for en stærk faglig ballast til ledelse af og i organisationer/institutioner.

02

HVORDAN MBL?

Vekslen mellem forelæsninger, øvelser, rolleanalyse, gruppearbejde, intergruppe, mediangruppe og mentaliseringstræning. Supervision og personlig mentaliseringstræning i grupper med 6 deltagere og en konsulent. I mentaliseringstræningen arbejdes med arousalregulering, tillidsopbygning, emotionel validering og perspektivskift ud fra hændelser med mentaliseringssvigt fra din hverdag og hændelser, der opstår i gruppen.

03

HVAD LÆRER DU?

Du lærer at kombinere viden og praksis fra gruppeanalyse, psykodynamisk organisationspsykologi, systemteori og mentaliseringsteori. Formålet er at træne din mentaliserende evne så du kan fremme mentalisering i din hjemorganisation med fokus på hovedopgaven, roller og relationer 

– Morgendagens ledere uddannes i dag –

Institut for Gruppeanalyse udbyder det fjerde forløb af den professionelle lederuddannelse, der bygger på organisationspsykologiske og systemteoretiske principper og mentaliseringsbaseret forståelse. 

De seneste år har i høj grad vist os betydningen af ledelse, tillid, mentaliserende kommunikation, sociale fællesskaber samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Målgruppe

Uddannelsen har relevans for videbegærlige og handlingsorienterede ledere, fagspecialister, nøglemedarbejdere og konsulenter både i private og offentlige organisationer.

Deltagerne på de første hold var hovedsageligt ledere og mellemledere i sundheds-, skole-og socialvæsen, dvs på behandlingsinstitutioner, i uddannelsesinstitutioner samt i offentlige systemer, der samarbejder med behandlingsinstitutioner.

Uddannelsen sigter bredt til professionelle inden for både den offentlige og den private sektor, der vil udføre hovedopgaven så godt som muligt og ser vejen dertil gennem inddragelse af såvel kunders/ klienters/borgeres som medarbejderes, samarbejdspartneres, samfundets samt klodens perspektiv .

  • Er du interesseret i at supplere dine ledelseskompetencer fra kognitive teorier og adfærdsdesign med noget mere dybtgående?
  • Er du optaget af psykodynamisk tænkning og praksis og vil gerne udvikle dig i en mentaliseringsbaseret retning?
  • Er du grebet af mentaliseringsbaseret terapi og behandling, men ønsker at blive bedre til at varetage ledelse og udvikling af teams, organisationer og institutioner i en kompleks kontekst?
  • Er du villig til at lade dine egne blinde pletter konfrontere med andre perspektiver?

Hvis du kan svare ja til mindst et af disse spørgsmål, er MBL noget for dig!

Uddannelsen kan fungere som introduktion eller supplement til IGAs terapeutiske og organisationspsykologiske uddannelser.

Moduler i overskrifter

Uddannelsen består af tre internater af 2 dages varighed og af 4 enkelte uddannelsesdage fra 9.30 – 1630. De enkelte uddannelsesdage vil have ens struktur der rummer teorioplæg, supervision, personlig mentaliseringgruppe og stor refleksionsgruppe.

MODUL 1+2, Internat
Det teoretiske fundament: Psykodynamisk systemteori og mentalisering

MODUL 3
Konteksten og dens betydning for mentalisering

MODUL 4
Organisationskultur: Arbejdet med en undersøgende og mentaliserende kultur

MODUL 5+6, Internat
Gruppedynamik: Mentalisering i og mellem grupper. Intergruppeøvelse

MODUL 7
Organisationsudvikling: Mentalisering som vejen til resiliens, samarbejde og konfliktløsning

MODUL 8
Netværksanalyse: Mentaliserende relationer i netværket

MODUL 9+10, Internat
Effekt: Implementering af mentaliseringsbaseret forandring i din egen organisation

Tilmelding Se folder

Undervisere

Ulla Charlotte Beck, Cand. mag i statskundskab og psykologi. Efteruddannet inden for organisationspsykologi, psykoanalytisk gruppeterapi, mentalisering, pædagogik samt administration og ledelse. Arbejdet med organisationspsykologi siden 1982 og egen konsulentvirksomhed siden 1988. Har været tilknyttet Institut for gruppeanalyse som lærer siden 1992, ekstern lektor på MPO/ Roskilde Universitet. Forfatter til flere organisationspsykologiske bøger og artikler.

Thomas Birkholm, Pædagog, Master i Organisationspsykologi (MPO). Afdelingsleder, institutionsleder, forstander på institutioner for anbragte børn og unge siden 2000. Lærer på den organisationspsykologiske uddannelse OPU ved IGA 2007-20. Videreuddannet i miljøterapi og underviser på flere miljøterapiuddannelser. Selvstændig supervisor og organisationskonsulent.

Torben Heinskou, Speciallæge i psykiatri. Godkendt som specialiseret psykoterapeut og supervisor (Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening) og i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) (Institut for Mentalisering). Konsulent i socialpsykiatrien i Region Sjælland. Censor ved Københavns Universitet. Freelance praksis / konsulent. Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi (GAPU) og Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) ved Institut for Gruppeanalyse.

Anette Højgaard Jønson, Cand.merc.int., Master i Organisationspsykologi. Selvstændig ledelsesrådgiver, ekstern lektor på MPO/Roskilde Universitet. Tidligere leder i private og offentlige organisationer. Efteruddannet i bl.a. gruppeanalytisk psykoterapi, bestyrelsesarbejde, analytisk coaching, mv. Bestyrelsesmedlem i IGA og NAPSO, medlem af ISPSO og OPUS.

Peter Koefoed, Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds-og organisationspsykologi. Mangeårig ledelseserfaring og terapeutisk erfaring bl.a. fra behandlingspsykiatrien. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1986 ved uddannelser i gruppeanalyse, organisationspsykologi og mentaliseringsbaseret terapi. I eget firma psykoterapeutiske, organisationspsykologiske og uddannelsesopgaver (bl.a. i mentaliseringsbaseret psyko-og miljøterapi på behandlingsinstitutioner)

Kursusdage 2023/24

2023: 2.-3.11, 30.11, 14.12
2024: 24.-25.1, 29.2, 7.3, 10.-11.4

I alt 10 uddannelsesdage fordelt over syv gange. Hver dag 9.30-16.30. Obs – de to første dage afholdes i forlængelse af hinanden som internat. Ligeledes i januar og april 2024.


Dato og tid: 2.11.2023 – 11.4.2024 (i alt 10 kursusdage fordelt over syv gange)
Sted: Bemærk, at hele uddannelsen finder sted på Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør, der ligger i et naturskønt område ud til strand og vand ved Storebælt

 

Øvrige uddannelser

Organisationspsykologisk uddannelse (OPU)

Læs mere om opu

Mentaliseringsbaseret Ledelse (MBL)

LÆS MERE OM MBL

Organisationspsykologisk Diplomlederuddannelse (DIPLO)

LÆS MERE OM DIPLO