VELKOMMEN TIL MBL

Mentaliseringsbaseret lederuddannelse

VELKOMMEN TIL MBL

Mentaliserings
baseret lederuddannelse

Når Mentalisering og Psykodynamisk systemteori kombineres, opstår der et stærkt teoretisk og praksisorienteret koncept, der øger din ledelseskapacitet med særligt blik på opgave og relationer.

Kontakt os
01

HVAD ER MBL?

MBL, der kombinerer mentalisering og psykodynamisk systemteori, er en lederuddannelse for dig, der har brug for en stærk faglig ballast til at lede sociale tilbud og organisationer.

02

HVORFOR MBL?

Når mentalisering og psykodynamisk systemteori kombineres, opstår der et stærkt teoretisk og praksisorienteret koncept, der øger din ledelseskapacitet med særligt blik på opgave og relationer. Skal du kun have èt ledelseskursus, så er det nok dette.

03

HVAD LÆRER DU?

MBL forløber over 10 moduler og kombinerer viden og praksis fra gruppeanalyse, psykodynamisk organisationspsykologi, systemteori og mentaliseringsteori.
I uddannelsen vil vi veksle mellem forelæsninger, øvelser, rolleanalyse, gruppearbejde og mentaliseringstræning.

Morgendagens ledere uddannes i dag

Center for Miljøterapi og Institut for Gruppeanalyse udbyder igen i fællesskab den første professionelle lederuddannelse, der bygger på organisationspsykologiske og systemteoretiske principper, set gennem den mentaliseringsbaserede forståelse.

Eller på godt dansk: Én lederuddannelse for dig, der har brug for en stærk faglig ballast til at lede sociale tilbud og organisationer.

Målgruppe

Den direkte målgruppe er ledere i sundheds-, skole-og socialvæsen; ledere og mellemledere på behandlingsinstitutioner; ledere og mellemledere af og i uddannelsesinstitutioner, daginstitutioner samt ledere og mellemleder i de offentlige systemer, der samarbejder med behandlingsinstitutioner.

Uddannelsen har også relevans for ledere mere generelt, og for fagspecialister og nøglemedarbejdere.

Uddannelsen kan ses som overbygning på det CMT’s øvrige uddannelser.

IGA og Center for Miljøterapi i fællesskab

Uddannelsen tilbydes af to af de helt tunge spillere i feltet herhjemme: Center for Miljøterapi og Institut for Gruppeanalyse. Vi mente, det var på tide at samle de stærkeste kræfter og løfte uddannelsen sammen. For os handler det om, at vi i fællesskab kan løfte kvalitet og udbytte af alle former for arbejde, der handler om mennesker. Vi glæder os til at se dig.

Moduler i overskrifter

Uddannelsen består af tre internater af 2 dages varighed og af 4 enkelte uddannelsesdage fra 9.30 – 1630. De enkelte uddannelsesdage vil have ens struktur der rummer teorioplæg, supervision, personlig mentaliseringgruppe og stor refleksionsgruppe.

MODUL 1+2, Internat
Det teoretiske fundament: Psykodynamisk systemteori og mentalisering

MODUL 3
Konteksten og dens betydning for mentalisering

MODUL 4
Organisationskultur: Arbejdet med en undersøgende og mentaliserende kultur

MODUL 5+6, Internat
Gruppedynamik: Mentalisering i og mellem grupper. Intergruppeøvelse

MODUL 7
Organisationsudvikling: Mentalisering som vejen til resiliens, samarbejde og konfliktløsning

MODUL 8
Netværksanalyse: Mentaliserende relationer i netværket

MODUL 9+10, Internat
Effekt: Implementering af mentaliseringsbaseret forandring i din egen organisation

Tilmelding

Undervisere

Ulla Charlotte Beck Cand. mag i statskundskab og psykologi. Efteruddannet inden for organisationspsykologi, psykoanalytisk gruppeterapi, mentalisering, pædagogik samt administration og ledelse. Arbejdet med organisationspsykologi siden 1982 og egen konsulentvirksomhed siden 1988. Lærer på organisationspsykologisk uddannelse OPU på Institut for Gruppeanalyse IGA, ekstern lektor på MPO/ Roskilde Universitet. Forfatter til flere organisationspsykologiske bøger og artikler. 

Torben Heinskou Speciallæge i psykiatri. Godkendt som specialiseret psykoterapeut og supervisor (Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykolog Forening) og i mentaliseringsbaseret terapi (MBT) (Institut for Mentalisering). Overlæge i Psykiatrien, Region Sjælland. Censor ved Københavns Universitet. Freelancepraksis/-konsulent. Uddannet i gruppeanalytisk psykoterapi (GAPU) og Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU) ved Institut for Gruppeanalyse. Lærer på OPU.

Peter Koefoed, Cand. psych. aut., specialist og supervisor i psykoterapi og arbejds-og organisationspsykologi. Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse siden 1985 ved uddannelser i gruppeanalyse, organisationspsykologi og mentaliseringsbaseret terapi. Mangeårig ledelseserfaring og terapeutisk erfaring fra behandlingspsykiatrien. I eget firma psykoterapeutiske, organisationspsykologiske og uddannelsesopgaver (bl.a. i  Mentaliseringsbaseret psyko-og miljøterapi)

Kursusdage

2021: 28-29 /10, 19/11, 8/12
2022: 25-26/1, 4/3, 18/3, 21-22/4

I alt 10 uddannelsesdage fordelt over syv gange. Hver dag 9.30-16.30. Obs – de to første dage afholdes samtidig på internat, samt i januar og april 2022.


Dato og tid: 28.10.21 – 22.04.22 (i alt 10 kursusdage fordelt over syv gange)
Sted: Kobæk Strand Konferencecenter, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Pris: 49.500 inkl. moms per deltager for alle 10 dage – tilmelding kræver ikke betaling, beløbet faktureres separat til dig eller din organisation:

Betaling for uddannelsen falder i to rater:

– Rate 1 på 24.750 kr. faktureres ved tilmelding og tilmelding er gældende, når beløbet er modtaget.
– Rate 2 på 24.750 kr. faktureres og betales ultimo januar 2022.

Tilmeldingsfrist: 15.08.2021

 

Øvrige uddannelser

Organisationspsykologisk uddannelse (OPU)

Læs mere om opu

Mentaliseringsbaseret Ledelse (MBL)

LÆS MERE OM MBL

Organisationspsykologisk Diplomlederuddannelse (DIPLO)

LÆS MERE OM DIPLO