UDDANNELSER HOS IGA

Gruppeanalytisk Uddannelse (GAU)

Evnen til at observere og analysere konstruktive og destruktive processer mellem mennesker øger dine kompetencer i al slags arbejde i og med grupper.

Læs mere om GAU

Organisationspsykologisk Uddannelse (OPU)

Er du leder eller konsulent og har du brug for at lære at finde vej i de mange og uudgrundelige psykologiske processer, der foregår i mennesker og organisationer – bevidste, ubevidste, rationelle og irrationelle? Så er OPU noget for dig.

Læs mere om opu

Mentaliseringsbaseret Ledelse (MBL)

Når Mentalisering og Psykodynamisk systemteori kombineres, opstår der et stærkt teoretisk og praksisorienteret koncept, der øger din ledelseskapacitet med særligt blik på opgave og relationer. Skal du kun have èt ledelseskursus, så er det dette.

læs mere om mbl

Organisationspsykologisk Uddannelse (DIPLO)

Ønsker du at udvikle en personligt integreret indsigt i at være leder med det særlige perspektiv, som psykodynamikkens teorier tilbyder? Er du allerede leder, elle har du tanker om at gå i den retning? Så er DIPLO for dig.

Læs mere om diplo

information, spørgsmål og kontakt