GRUPPEANALYTISK SELSKAB OG MEDIANGRUPPE

MEDIANGRUPPEN – Gruppeanalytisk selskab GAS

Datoer Mediangruppen efterår 2024:

20/8, 17/9, 22/10, 19/11 & 17/12

Pris: 2000,- kr. pr. halvår.

Tilmelding foregår ved indbetaling til: Nordea reg.nr.: 2252 Konto: 8070211614. Tilmeldingen er bindende for det første år og betaling sker i januar hhv. august. Herefter betaling hvert ½ år forud.

Såfremt kvittering ønskes kontakt venligst kasserer Lone Kjøge på kjoge@empowering.dk

Frist: Hurtigst muligt inden gruppestart.

Ved spørgsmål: Manon de Jongh, Tlf. +4526554030, e-mail: mdj@manondejongh.dk

Afbud til: Paul Benér, Tlf. +46(0)709 698111 , e-mail: paul@paulbener.se

Gruppeanalytisk Selskabs storgruppe startede i januar 2003 og har nu været i gang i 17 år. I august 2007 blev gruppen døbt om til mediangruppe, da denne betegnelse svarer bedre til deltagerantallet.

Mediangruppen optager nye medlemmer hvert halve år, med start januar og august. Gruppen samles en gang om måneden – som hovedregel den 3. tirsdag i måneden,  – fra kl. 17.00 til kl. 19.50.

Hver gang gruppen mødes, er der 2 gruppesessioner a 75 minutter og en kort spisepause mellem sessionerne. Her spises sandwich, som deltagerne skiftes til at indkøbe og medbringe.

Stedet: Hejrevej 43 3 sal, 2400 København NV (Psykiatrifondens lokaler).

IGA’s mediangruppe

IGA’s mediangruppe er en eksperimentel ramme til udforskning og analyse af individers oplevelse og interaktion i større gruppesammenhænge.

Hvad er en mediangruppe?

Mediangruppen har en ca. 30-årig historie som psykolgisk, sociologisk og kulturel metode, og er fremkommet som en mellemstor gruppe mellem lille- og storgruppe. Gruppeanalytisk Selskabs mediangruppe startede i januar 2003 som en storgruppe, men med et deltagerantal på 20-30, har der snarere været tale om en mediangruppe, hvorfor navnet nu er ændret. Mediangruppen samles en gang om måneden. Mediangruppe, som er åben for alle interesserede, er en enestående mulighed for at blive klogere på dig selv og på grupper.

Overblik

  • Metoden og teorien udspringer af psykoanalyse og gruppeanalyse.
  • Betoner medlemmets rolle som borger (mellem patient og en del af en masse), hvorfor mediangruppen er forskellig fra mere terapeutisk orienterede aktiviteter
  • Er ikke et et traditionelt terapeutisk medium, men har nogle processer og metoder tilfælles.
  • Er en eksperimentel ramme til udforskning (iscenesættelse), analyse (fortolkning) og symbolisering (sprogliggørelse) af individers oplevelse og interaktion i større gruppesammenhænge, hvor såvel potentialer og destruktive kræfter indgår.

Pjece om mediangruppen

Dette er en pjece om mediangruppen. På de følgende sider kan du læse hvad en mediangruppe er, og hvordan den fungerer. På sidste side finder du henvisning til mere litteratur om mediangrupper og gruppeanalyse, samt oplysninger om hvor du kan henvende dig, hvis du er interesseret i at være medlem af Gruppeanalytisk Selskabs Mediangruppe.

Indledning

Mediangruppen har en ca. 30 årig historie som psykologisk, sociologisk og kulturel metode. Mediangruppens metode og teori udspringer af psykoanalyse og gruppeanalyse, men er alligevel forskellig fra disse mere terapeutiske metoder. Foulkes skrev om smågruppen, at individet er genstanden for behandlingen, og gruppen er den væsentligste terapeutiske faktor. Gruppen bliver behandlet for dens individuelle medlemmers skyld. I mediangruppen (og storgruppen) er gruppen genstanden for behandling, og individet er den terapeutiske faktor. I mediangrupper kommer gruppemedlemmer for at eksperimentere og lære, ikke som patienter. Enhver terapeutisk effekt er tilfældig, og kan betragtes som en sidegevinst. (Turquet)

Definition

Mediangruppen er en videreudvikling af Foulkes gruppeanalyse, og er en mellemstor gruppe, større end en lille gruppe og mindre end en storgruppe, nærmere den sociale kontekst (de Maré). Der er mellem 12 og 30 medlemmer. Den større gruppe tilbyder en unik mulighed for en struktur, i hvilken den enkeltes indre verden kan forbinde sig med den kulturelle kontekst. Derved dannes en mikro kultur.

Formål

At medlemmerne i en mediangruppe får mulighed for at tage del i, opleve og undersøge grupperelaterede processer. Det primære formål med deltagelse i en mediangruppe er ikke personlige ændringsprocesser, men oplevelse og erfaring med interaktion.

Form

Mediangrupper har 20 – 30 deltagere. Man mødes regelmæssigt og sidder i en cirkel. GAS mediangruppe mødes en gang om måneden, bortset fra juli d.v.s. 11 gange årligt. For tiden er sessionen delt op i to sessioner á 5 kvarter med en pause på 20 min.

Indhold

Der kan tales om alle emner og temaer, som medlemmerne af gruppen ønsker.

Metode

I mediangrupper tilstræbes en frit flydende diskussion. Gennem denne arbejdes der med at skabe mening og forståelse.

Processer

Den følelsesmæssige frustration (had), der uundgåeligt skabes som et resultat af at medlemmerne er anbragt i denne kontekst, vil efterhånden overvindes. Herved dannes en kultur – en metastruktur, som er resultatet af modsætningerne mellem individet og gruppen, og som er meningsfuld for den enkelte, og skaber forståelse og sammenhængskraft i gruppen. Da mediangruppen ikke fremstår som gratificerende eller realistisk i sin dialogform, men hele tiden forsøger at skabe mening ved at symbolisere frem for at objektivisere, bliver processen kontinuerlig og energigivende for jeget og tænkningen.

Mediangruppens leder

Mediangruppens leders opgave er at hjælpe gruppen med at føre en dialog og forstå dens egne processer uden at forstyrre disse. Der er tale om en dynamisk administrator, analytiker og ”oversætter” for mediangruppen.