VELKOMMEN TIL GAU

Gruppeanalytisk uddannelse

VELKOMMEN TIL GAU

Gruppeanalytisk uddannelse

Evnen til at observere og analysere konstruktive og destruktive processer mellem mennesker øger dine kompetencer i al slags arbejde i og med grupper.

Ansøg nu
01

HVAD ER GAU?

GAU er en uddannelse, der retter sig mod psykologer, psykiatere og andre med interesse for gruppeprocesser som grundlag for arbejdet med psykodynamisk psykoterapi i gruppe. Ligeledes henvender uddannelsen sig til fagpersoner, der f.eks. arbejder med psykoedukation, pårørendegrupper, sorggrupper, supervisionsgrupper og undervisning. På GAU udvikles dine kompetencer i et dynamisk sammenspil mellem teori, supervision og egenterapi. Uddannelsen er baseret på psykoanalyse, gruppeanalyse og mentaliseringsteori.

02

HVAD LÆRER DU?

Uddannelsen lærer dig at blive mere opmærksom på, hvad der sker imellem gruppens deltagere og mellem dig selv og deltagerne. Du får kontakt med de – både konstruktive og destruktive – processer, der ikke handler om gruppens opgave, men om det, der handler om medlemmernes forhold til hinanden. Uddannelsen træner din opmærksomhed på disse processer og giver dig færdigheder i at analysere og forstå, hvad der sker i gruppen, og du får dermed et bedre grundlag for at intervenere både som terapeut og supervisor og som leder eller gruppemedlem.

03

HVORFOR GAU?

Uden disse færdigheder er du i større fare for selv at blive fanget i processerne uden at opdage, hvad der sker. Det kan bland betyde, at du mister overblikket eller tager udgangspunkt i mangelfuld forståelse for hvad der er på færde i gruppen. Du kan uden at ville det blive optaget af din egen position i stedet for af gruppens fælles opgave og det enkelte medlems tarv. Din evne til at indtage en terapeutisk eller ledelsesmæssig position i gruppen er da svækket. 

BAG OM GAU 

Den gruppeanalytiske uddannelse er modulopbygget og omfatter i alt 4 år.

 • Første modul er en grunduddannelse i gruppedynamik
 • Andet modul er en uddannelse i psykodynamisk gruppeterapi
 • Tredje modul er uddannelse til gruppeterapeut på specialistniveau
 • Fjerde modul er uddannelse til gruppeanalytiker på internationalt niveau.

Hvert modul varer ét år. 

Uddannelsens elementer og samlede timetal pr år er:  

 • Egenterapi i gruppe (50 – 60 timer)
 • Gruppesupervision af eget gruppeterapeutisk arbejde (54 timer eller 68 sessioner á 45 minutter).
 • Teoriundervisning i form af seminarer og forelæsninger (47 timer eller 56 sessioner á 45 minutter).
 • For tilfredsstillende gennemførelse af 4. modul forudsættes, at kandidaten har erfaring som terapeut i en heterogen længerevarende gruppeanalytisk gruppe samt udarbejder en skriftlig opgave.

Uddannelsen er baseret på psykoanalyse, gruppeanalyse og mentaliseringsteori.

De enkelte undervisningsgange består af:

 • Teori
 • Supervision
 • En til to årlige forelæsninger/workshops ved eksterne undervisere
 • Som led i uddannelsen til gruppeanalytiker skal kandidaten i løbet af de fire år deltage i en efter eget valg international gruppeanalytisk/gruppeterapeutisk konference/symposium/workshop godkendt ag IGA

Uddannelsen er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab (BUPS) og af Dansk Psykologforening, som led i specialistuddannelsen i Psykoterapi, samt øvrige relevante specialer. 

Pris for uddannelsen

Prisen er kr. 32.500, som dækker teori og supervision for 2021. Der må påregnes 15.000 – 18.000 kr. til egen terapi. Prisen reguleres én gang årligt. Derudover må deltagere på uddannelsens 4. år påregne udgifter til deltagelse i international konference/ symposium elle lignende, der er godkendt af Instituttet.

DATOER 2021.              DATOER 2022

 • 21, 22. og 23 januar                            20.,21.og 22. januar
 • 18., 19. og 20 marts.                           17.,18. og 19. marts
 • 3., 4. og 5. juni.                                     9.,10. og 11.juni
 • 19., 20. og 21. august.                        18.,19. og 20 august
 • 14., 15. og 16. oktober.                       13.,14. og 15.oktober
 • 2. og 3. december.                              1. og 2. december
Se mere om GAU Ansøg nu

Øvrige uddannelser

Organisationspsykologisk uddannelse (OPU)

Læs mere om opu

Mentaliseringsbaseret Ledelse (MBL)

LÆS MERE OM MBL

Organisationspsykologisk Diplomlederuddannelse (DIPLO)

LÆS MERE OM DIPLO