OPU 2024 ANSØGNING

Prisen for OPU uddannelsen udgør 65.000 pr. år – ialt 130.000 kr det to år uddannelsen varer.

Tilmelding er økonomisk bindende for ét år ad gangen. Dette indebærer at man, hvis man stopper uddannelsen undervejs, hæfter man for betaling for resten af året. Ved framelding efter optagelse inden uddannelsens start pålægges et administrationsgebyr på 2.500 kr.

Betalingen sker forud for ét år ad gangen. Privat-betalende kan få aftale om kvartalsvis betaling.

Prisen dækker undervisningsudgifter, opholds- og kostudgifter på arbejds-konferencerne, samt aftensmad og kaffe/te om torsdagene.

Forudsat at man har deltaget aktivt i uddannelsens aktiviteter, modtager man et certifikat som bevis for deltagelse.

PRIVAT

ARBEJDEUDDANNELSE

ERFARING

FORVENTNINGER

BETALING

Betaler selvArbejdsgiver betalerDIT KENDSKAB TIL UDDANNELSEN

Hvordan har du fået kendskab til uddannelsen (sæt gerne flere krydser)?
Uddannelsens folderVia IGAs hjemmesideVia mailinglisteGennem kolleger eller bekendteAnnonce i fagblad eller dagspresseVia de sociale medierPå anden vis

FOR PSYKOLOGER

OPU anvendes som del af specialistuddannelsen – Dansk Psykologforening
JaNej