Om institut for gruppeanalyse i københavn


Birgitte Bonnerup
OPU-workshop


Ulla Beck
mbl


HELLE KNUDSEN
GAS


HELENE KRASNIK
GAU


Peter Koefoed
OPU Fortsat, MBL


Hanne Larsson
GAU


Dorte Sandager
OPU, OPU FORTSAT


STEEN VISHOLM
OPU


MARIANNE MALM
GAU

læs cv


Lars Bo Jørgensen
GAU


Karin Kell Nielsen
OPU, OPU-workshop, OPU FORTSAT


TORBEN HEINSKOU
MBL


Anette Højgaard Jønson
MBL


Helle Anholm
OPU


Michael Danielsen
OPU

bestyrelsen ved institut for gruppeanalyse i københavn


anne lindhardt

læs cv


LONE KJØGE

læs cv


MARIANNE MALM

læs cv


Dorte Sandager

læs cv


Karin Kell Nielsen

læs cv


HELENE KRASNIK

læs cv


TORBEN HEINSKOU

læs cv


Anette Højgaard Jønson

IGA-KBH: Professionel faglighed gennem 40 år

Gennem 40 år har IGA-KBH sammensat og tilbudt en række professionelle uddannelsesprogrammer, der tager udgangspunkt i grupper i både behandlingsmæssige- og organisatoriske sammenhænge. Denne udvikling har i høj grad været med til at udbrede kendskabet til den gruppeanalytiske teori og metode.

Vedtægter for Institut for gruppeanalyse

Med gruppen som omdrejningspunkt:

Grupper indtager en central plads i det enkelte menneskes liv og har en vigtig funktion i alle samfund. Kendskab til gruppeanalyse og psykodynamiske og systemteoretiske organisatoriske gruppeprocesser er derfor anvendelig i alle sammenhænge, hvor der arbejdes i grupper og med grupper. Store som små: i undervisning, i organisationer og i gruppeterapi – også inden for andre teoretiske rammer.

Terapi i grupper (GAU): Gruppeanalyse er en evidensbaseret psykoterapeutisk metode, der anvender gruppeprocessen og gruppedynamikken som det medium, hvorfra forandringer i individet skabes. Den har sit udspring under og efter 2. verdenskrig og blev i starten anvendt overfor soldater med ”krigsneuroser”, men har siden fået en bred anvendelse overfor en lang række psykiske lidelser og udviklingsproblemer.

Psykodynamisk arbejde med grupper tager udgangspunkt i mennesket som socialt individ og undersøger og arbejder med individet i udveksling med dets omgivelser såvel i den mere intime terapigruppe som i den bredere sociale kontekst. Gruppeanalyse er anvendelig over for en lang række problemstillinger. Gruppen bliver en form for laboratorium, hvor kommunikation og interpersonelle relationer undersøges og nye handlemønstre kan afprøves.

I gruppeanalysen arbejdes dels med den enkeltes problemstillinger dels med gruppens betydning som helhed.  

Organisationspsykologisk forståelse og intervention (OPU):

Organisationer er opgaveløsende fællesskaber med alt, hvad det indebærer: rationelle og irrationelle processer, bevidste og ubevidste processer, samarbejde, rivalisering. 

Lederskab, grænser, autoritet og roller er nogle af de centrale begreber, som OPU bygger på og udvikler hos den enkelte. Uddannelserne er oplevelsesbaserede og giver kendskab til gruppeprocesser og til egen rolle i gruppeprocesser, ”to think under fire”, til at forstå og intervenere i organisationer og håndtere gruppedynamiske processer i organisationer.